Νέα Μπροσούρα του Μένουμε Θεσσαλονίκη: «Τα πάντα έχουν μια τιμή»

H πολιτική Μπουτάρη, οι δημόσιοι χώροι και ο κοινωνικός μηδενισμός Κατά την επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί ειδική-συνεδρίαση απολογισμός του έργου της Διοίκησης για το 2014. Η ανακοίνωση της συνεδρίασης συνέπεσε με την προετοιμασία αυτού του εκτεταμένου κειμένου ενημέρωσης/παρέμβασης πάνω σε ζητήματα οικονονομικής στρατηγικής της Διοίκησης Μπουτάρη, της κρίσης των δημόσιων χώρων που…