Εκδήλωση | 3/5/2022 | «69 ημέρες Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία»

Η Πρω­το­βου­λία Πο­λι­τών κα­τά της Ρω­σι­κής εισβο­λής και του πο­λέ­μου, η Ουκρα­νο­ελ­λη­νι­κή Κοι­νό­τη­τα Θεσ­σα­λο­νί­κης και οι εκ­δό­σεις Επί­κε­ντρο σας προ­σκα­λούν στην εκ­δή­λω­ση:

«69 ημέρες Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία»

Θα μι­λή­σουν οι:

  • Αντώ­νης Μα­νι­τά­κης, ομό­τι­μος κα­θη­γη­τής ΑΠΘ
  • Νι­κό­λας Σε­βα­στά­κης, κα­θη­γη­τής Α.Π.Θ., συγ­γρα­φέ­ας
  • Γι­ώρ­γος Σκα­μπαρ­δώ­νης, συγ­γρα­φέ­ας
  • Πέ­τρος Στά­γκος, ομό­τι­μος κα­θη­γη­τής ΑΠΘ
  • και ο Δη­μή­τρης Τρι­α­ντα­φυλ­λί­δης, συγ­γρα­φέ­ας, με­τα­φρα­στής.

Την εκ­δή­λω­ση θα χαι­ρε­τί­σει η Αλε­ξάν­δρα Προ­τσέν­κο, Πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Ελ­λη­νι­κών Συλ­λό­γων Ουκρα­νί­ας.

Εκ μέ­ρους της Πρω­το­βου­λί­ας Πο­λι­τών θα χαι­ρε­τί­σει ο Πα­ρα­σκευ­άς Πα­ρα­σκευ­ό­που­λος και εκ μέ­ρους της Κοι­νό­τη­τας ο Νί­κο Κο­σίν­γκι.

Τη συ­ζή­τη­ση θα συ­ντο­νί­σει ο Πέ­τρος Πα­πα­σα­ρα­ντό­που­λος, Εκ­δό­της, Συγ­γρα­φέ­ας.

Τρί­τη 3 Μα­ΐου 2022, 7:00 μ.μ.

Αίθου­σα «Μα­νό­λης Ανα­γνω­στά­κης»

(Δη­μαρ­χι­α­κό Μέ­γα­ρο, Βασ. Γε­ωρ­γίου Α΄ 1, Θεσ­σα­λο­νί­κη)

Μπο­ρεί­τε να πα­ρα­κο­λου­θή­σε­τε την εκ­δή­λω­ση ζω­ντα­νά μέ­σω:

και

https://www.facebook.com/epikentro.publishers/live/

Η πα­ρου­σία σας θα μας τι­μή­σει ιδι­αί­τε­ρα.

Πηγή: epikentro.gr

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s